Úvod
 
Prečo my ?
 
Účtovné služby
 
Ostatné služby
 
Cenník služieb
 
Kontaktné údaje
 

 
 
Účtovné služby
Podvojné účtovníctvo
 Spracovanie Podvojného účtovníctva zahŕňa :
-
spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
-
vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
-
vedenie pokladničnej knihy
-
evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
-
evidenciu majetku
-
spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov
 
  Jednoduché účtovníctvo
  DPH
Mzdy a personalistika
Tvorba interných smerníc
Poradenstvo